มร. สมาร์ท
คิงคอง
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ
ผลิตภัณฑ์ห้องครัว
สินค้าสั่งทำ
   
   
3 Jun 2010 23:36
ปรับปรุงเว็ปไซท์ใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซท์ใหม่ของเราเคไอเจกรุ๊ป!
16 Jun 2010
ทางบริษัทยังต้องการพนักงานเพิ่ม
บริษัทกําลังจะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายตําแหน่ง กรุณาดูที่หน้ารับสัมครงานพร้อมกรอกใบสมัครงานออนไลน์
ประวัติขององค์กร 

พวกเรากลุ่มเคไอเจก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2520 เพื่อผลิตเนื้อผ้าใยสังเคราะคุณภาพสูงภายในประเทศ

ไม่เพียงแต่เราจะผลิตผ้าใยสังเคราะเพื่อการอุตสาหกรรม รวมทั้งเรายังผลิตสินค้าสําเร็จรูปจากผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะของเราอีกด้วย

ปรัชญาของเราคือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าที่ราคาเป็นที่พึงพอใจ