มร. สมาร์ท
คิงคอง
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ
ผลิตภัณฑ์ห้องครัว
สินค้าสั่งทำ
   
   
3 Jun 2010 23:36
ปรับปรุงเว็ปไซท์ใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซท์ใหม่ของเราเคไอเจกรุ๊ป!
16 Jun 2010
ทางบริษัทยังต้องการพนักงานเพิ่ม
บริษัทกําลังจะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายตําแหน่ง กรุณาดูที่หน้ารับสัมครงานพร้อมกรอกใบสมัครงานออนไลน์
 
ตำแหน่ง: พนักงานจัดเรียงสินค้า

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 - เพศ หญิง, อายุระหว่าง 22-35 ปี

 - การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

 - มีประสบการด้าน PC ประจำห้างสรรพสินค้า

ตำแหน่ง: พนักงานคลังสินค้า

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 - เพศ ชาย, อายุระหว่าง 28-35 ปี

 - การศึกษาระดับม. 3 ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานงาน (CSR)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

   - เพศ หญิง, อายุระหว่าง 25-35 ปี

   - การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรสำเร็จรูป เช่น MICROSOFT

   - มีทักษะในการติดต่อสื่สาร/การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

   - มีประสบการณ์ด้าน Export

ตำแหน่ง: พนักงานบำรุงรักษา

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวช. สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี เกี่ยวกับการทำงานด้านระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
 • ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)

 

 

 

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกผลิต

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี เกี่ยวกับด้านซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี
ตำแหน่ง: Key Account Supervisor/Key Account Specialist

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 6 ปี ในด้านการขายและการตลาด
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Window ได้
 • สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Modern Trade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ